szt.lászló szt. lászló - baja

Szabályzatok
 • Szervezeti és működési szabályzat

  A teljes dokumentum letölthető pdf formátumban: SZMSZ (PDF)

  ,

 • Házirend

  A Szent László Általános Művelődési Központ Általános Iskolájának egységes házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
  ,

 • A Szent László ÁMK Általános Iskolájának vizsgaszabályzata

  A vizsgaszabályzat jogi kerete az 1993. évi LXXIX. törvény, valamint 11/1994. (VI. 8.) MKM rendelet
  A helyi vizsgaszabályzat nem tartalmazza az állami (érettségi) vizsgát, arra egységesen magasabb jogszabály (100/1997. (VI.13) Korm. rendelet) vonatkozik.
  ,

 • A nem szakrendszerű oktatás szervezése a Szent László ÁMK-ban

  ,

 • Pedagógiai Művelődési Program

  A 202/2007. (VII.31.) kormányrendelet 1. részében megfogalmazott elveknek megfelelően a Nemzeti alaptantervet olyan iránymutatásként kezeljük Pedagógiai programunk módosítása során, amely fő funkciója a közoktatás tartalmának elvi, szemléleti megalapozása oly módon, hogy iskolánk önállóságát szem előtt tartva meghatározza a közoktatás országosan érvényes általános céljait, a közvetítendő műveltség fő területeit, a közoktatás tartalmi szakaszolását és az egyes tartalmi szakaszokban megvalósítandó fejlesztési feladatokat. A Nat az iskolában elsajátítandó műveltség alapjait határozza meg, megteremtve ezzel a közoktatás egységét.
  ,