szt.lászló szt. lászló - baja

Intézmény

Küldetés

Iskolánk célja a magas szintű oktatás mellett a kultúrált magatartásra, egymás megértésére, segítésére való nevelés. A ránk bízott gyermekeket művelt, harmonikus, kiegyensúlyozott személyiséggé szeretnénk formálni.

Alapelvünk a keresztény értékrend közvetítése. Törekszünk arra, hogy ezek az alapelvek hosszú távon a tanuló viselkedését, életformáját meghatározzák.

Valljuk, hogy a jó tanulmányi eredmény nagyon fontos, de csak határozott erkölcsi keretben válik igazán értékké a társadalomban és minden kisebb, nagyobb közösségben.

Olyan embereket szeretnénk nevelni, akik képesek lesznek az emberekről, a világról sajátos képet alkotni a keresztény hiten és tudományos ismereteken keresztül.

Link küldés
.
Cikk nyomtatás