szt.lászló szt. lászló - baja

Hitélet

Keresztény értékrend

Baja városának oktatása, művelődése, szellemi kultúrája olyan érték, amelynek megőrzése, fejlesztése, továbbadása mindannyiunk feladata, sőt mondhatnánk, egyenesen kötelessége. Ahhoz, hogy ezt a kultúrát művelhessük, átadhassuk, tisztában kell lennünk azzal, hogy melyek azok az időtálló értékek, amelyeket érdemes felvállalnunk. Hol van ezeknek az értékeknek a forrása?
A választ megtalálhatjuk nagymúltú intézményeinkben, iskoláinkban. S akikre mi, hívő emberek büszkék lehetünk: a Ciszterci Rend és a Miasszonyunkról Nevezett Szegény Iskolanővérek Rendje. Mindkét intézmény maradandó szellemi értékeket közvetített: egyik a művelt, keresztény értékrend által nevelt ifjúság, másik a hívő, hivatásukban elkötelezett tanítók képzésében. Ezt igazolja az a tény, hogy a két iskola megszüntetése után a Rákosi-Kádár rendszer sem volt képes ezeket az értékeket eltüntetni. Ez a kultúra, ahogy szemléletesen szokás emlegetni, „búvópatakokban” élt tovább a pedagógiai kultúrában és a bajai értelmiség életében is. Bizonyítja ezt, hogy 1989 változásai újra felszínre hozták az újjászületés igényét. Mindkét intézmény szerette volna az újrakezdést…
 
Az első lépést mégis a Keresztény Értelmiségiek Bajai Csoportja tette meg: 1992-ben keresztény óvodát és általános iskolát alapított. Az intézmény törekedett arra, hogy képviselje a megszüntetett rendi iskolák szellemiségét. Kifejezte: olyan gyermekeket vár soraiba, akiknek családja követi a keresztény értékrendet, de legalább erre nyitott és együttműködő. Nehéz, de szép időszak indult el. A fennmaradás volt a tét, de sok feledhetetlen élmény kötődött hozzá: az első terményhálaadások, Szent Márton napja, pásztorjáték, első gyónás, szentáldozás, cserkészet… Közben lassan „felnőtt” az iskola. 2000-ben ballagott az első 8. osztály, és mindig lett utánpótlás.
 
Az újabb változás 1999-ben következett be, amikor a Miasszonyunkról Nevezett Kalocsai Iskolanővérek Társulata lett a fenntartó. Így alakult ki a Szent László Általános Művelődési Központ intézménye, amelynek része az általános iskola. Az eszmény és értékrend nem változott, hiszen a Társulat alapítója, Boldog Le Clerc Alix a tanítást és nevelést élethivatásként művelte. Munkájában példakép volt Jézus anyja Mária, akinek „láthatatlan” értéke Fiában lett az emberiség reménye. Célja nem a haszonszerzés, hanem a szegények segítése, felemelése volt. Hogy tevékenysége, értékrendje időtálló, bizonyosan állíthatjuk. A Társulat, melyet alapított, 1860-ban telepedett meg Kalocsán, ma is végzi szolgálatát. Személye, az általa képviselt értékek ma is időszerűek tanáraink és diákjaink számára.
Link küldés
.
Cikk nyomtatás