szt.lászló szt. lászló - baja

Német

Német nyelvoktatás

Iskolánkban a gyerekek már első osztálytól kezdve heti 5 órában tanulják a német nyelvet. Elsőévben csak ismerkednek a nyelvvel. Az ismeretanyagot játékos formában sajátítják el. Sokat énekelnek, mondókákat tanulnak, néha táncolnak is a németórákon. Második osztályban inkább az írásbeliségre tevődik a hangsúly, mert a gyerekek ekkor tanulnak meg német nyelven írni. Ettől kezdve a tananyagot témákra bontva tanulják, ami felkészíti a tanulókat, hogy a nyolcadik év végére legalább alapfokú nyelvismeretre tegyenek szert.
Az ismeretanyag hatékonyabb elsajátítása érdekében a magasabb létszámú osztályokban csoportbontásban tanulják a gyermekeink a nyelvet. Az idei évtől új tankönyvekből tanítunk. Alsó tagozaton az ''Alle machen mit!'', felőo tagozaton a ''Planet'' című tankönyveket használjuk.
 
Iskolánk német nemzetiségi nyelvet oktat. Ezáltal a diákok megismerkednek a német kisebbség életével, hagyományaival. Nagyon jó alkalom erre az óvodában megrendezett Nemet Nemzetiségi Napok programja, amelyre az alsó tagozatosok is minden évben ellátogatnak. A gyerekek szemügyre veszik a népviseleti ruhákat, népi játékokat készítenek, illetve régi foglalkozásokkal ismerkednek meg.
 
Játékos nyelvoktatás
Játékos nyelvoktatás
 
Gyermekeink több versenyen kipróbálhatják tudásukat. Minden évben eredményesen veszünk részt a Regionális Iroda által meghirdetett megyei és a helyi művelődési ház által szervezett regionális német szavalóversenyen. Diákjainknak lehetoségük van bekapcsolódni a ''Literatum'' országos német levelezo versenybe is. Iskolánk ebben az évben eloször hagyományteremtő, a német kisebbség életéhez kapcsolódó pályázatot hirdet a bajai és környékbeli iskoláknak.
 
Több tanuló rendel az iskolában a korosztályának megfelelő német nyelvi újságot, ilyenek a ''Spatzenpost, Mini Spatzenpost, Kleines Volk, Topik, Jö''.
 
Az intenzív nyelvoktatás eredményeképp diákjaink gimnáziumba, szakközépiskolába kerülve kisebb ráfordítással jutnak el arra a szintre, hogy középfokú nyelvvizsgát tegyenek.
 

Angol nyelvoktatás

 
Tanulóinknak lehetősége van első osztálytól kezdve angol nyelv tanulására angol nyelvi szakkör keretében. Mondókákkal, dalokkal, játékos feladatokkal teremtünk kedvet a késobbi komolyabb nyelvtanuláshoz. Az alapok elsajátítása után nagyobb hangsúlyt fektetünk az angol nyelvű kommunikáció fejlesztésére.
 
Link küldés
.
Cikk nyomtatás