szt.lászló szt. lászló - baja

Szakkör

Angol szakkör

Az általános iskola alsó tagozatán korosztályonként már évek óta működik angol nyelvi szakkör. Idén a felső tagozaton is elindult a szakkör, igen szép létszámmal. Célunk, hogy a tanulókban kedvet ébresszünk az angol nyelv tanulása iránt, és a gyerekeket sikerélményhez juttassuk. Ezen kívül a nyelvi készségek kialakítása és fejlesztése mindvégig az adott korosztály érdeklődésének, értelmi és érzelmi szintjének megfelelő módon folyik.
A legkisebbek gazdagon illusztrált, színes, képes tankönyvvel és munkafüzettel dolgoznak. Mivel ebben az életkorban még nem szükséges az olvasás-írás ismerete, a tankönyv egyúttal munkafüzetként is szolgál, amiben a gyerekek színezhetnek, rajzolhatnak, ragaszthatnak. A foglalkozásokat a dalok és a mondókák hallgatása és megtanulása teszi teljessé.
 
A nagyobbak már fokozatosan szoknak hozzá az idegen nyelven történő olvasáshoz és íráshoz. Tankönyvüket képregény teszi érdekessé, amely életszerű szituációkat mutat be. A változatos szóbeli és írásbeli feladatok lehetőséget biztosítanak arra, hogy a tanulók önmagukról beszéljenek, önállóan megnyilatkozzanak. A kiejtés fejlesztését biztosítják az állandó hallás utáni gyakorlatok, dalok, mondókák, rímek.
 
A felső tagozatos szakkörön a nyelvi ismeretek mellett a tanulók általános ismeretei is bővülnek. Lexikai és nyelvtani gyakorlatok, az íráskészség fejlesztését célzó feladatsorok, a helyes kiejtést gyakoroltató rejtvények, rímek és dalok segítik a gyerekeket a nyelv minél teljesebb elsajátításában.
 
Ősszel alakult meg iskolánk „Oxford olvasói klubja”, ahol a gyerekek szívesen bővítik angol nyelvi ismereteiket a tankönyveken kívüli olvasmányokból. Az első félévben Anglia történetével, kultúrájával és nevezetességeivel ismerkedhettek meg a tanulók.
 
Ebben a tanévben tanítványaink próbanyelvvizsgán mérik fel tudásukat. A nemzetközi szintbesorolási vizsgarendszert a City & Guilds Pitman hirdeti.
 
 
Borosné Pintér Brigitta
Galiczné Szabó Orsolya
szakkörvezetők
Link küldés
.
Cikk nyomtatás