szt.lászló szt. lászló - baja

Hírek

Leendő első osztályos tanítók bemutatkozása

leendo_elsos_tanitok_20231121_003

Iskolánk a 2024/2025-ös tanévben két első osztályt kíván indítani.

Gyerekek gyertek és ismerjétek meg a két leendő elsős tanító nénit!


/Fénykép: Czakó Balázs/

dr. Szluha Gyuláné, Anna néni


leendo_elsos_tanitok_20231121_001„Azért vagyok pedagógus, hogy a természetnek nyers gyémántját szép vigyázattal csiszoljam kristályba” (Németh László)

1988 óta tanítok, 30 éve vagyok intézményünk nevelője. A gyerekekkel való kapcsolat miatt szeretem a hivatásomat. Négy éven keresztül dolgozom kollégáimmal és a szülőkkel azon, hogy a ránk bízott gyermekek biztonságot nyújtó, szerető környezetben növekedjenek és fejlődjenek.
Diákjaim nevelésének fontos részét képezi a bizalmi légkör és a tanulói együttműködés kialakítása és építése, hogy egymást tisztelő, szerető és elfogadó közösségé alakulhassanak. A szeretetet és törődést érző gyermekek boldogabban járnak iskolába, ami a gyermek mellett nemcsak a tanítónak jó érzés, hanem a szülőknek is nagy megnyugvást jelent.

Jelenleg a 4.b osztály tanulóit nevelem-tanítom, akikkel negyedik éve színesítjük, formáljuk egymás személyiségét. Osztályfőnökként igyekszem olyan feladatok elé állítani a gyerekeket, melyek segítségével a mindennapi élet kihívásainak képesek megfelelni. A tananyag megtanításán túl a tanulás tanítása és a kíváncsiság fenntartása által valósulhat meg mindaz, ami a gyerekeket előbbre viszi a tudás megszerzésének útján. Ezért célom a tanulók érdeklődésének felkeltése és fenntartása, hogy kellőképpen motiváltak legyenek az új ismeretek megszerzésére. Ennek érdekében változatos munkaformákat használok, és kutatótevékenységre ösztönzöm őket. Gyakran alkalmazok kooperatív tevékenységeket.
Fejlesztő pedagógusként olyan tanítási technikákat alkalmazok, amelyek támogatják a használható tudás megszerzését. Mesepedagógusként pedig vallom, hogy a mesék a gyermeki lélek ápolásának hatékony eszközei, s ez ugyanolyan fontos, mint elméjük csiszolása.

Minden eszközzel arra törekszem, hogy tanítványaim tudását gyarapítsam, fejlesszem a gondolkodásukat, személyiségüket.
Szeretettel várom leendő osztályomba azokat az érdeklődő óvodásokat, akikben ott van a vágy varázslatos világunk megismerésére, játékra és mesére.Csákiné Deli Boglárka, Bogi nénileendo_elsos_tanitok_20231121_002„Az álmok egy tanítóval kezdődnek, aki hisz benned, aki noszogat, ösztökél és fölsegít a következő lépcsőfokra.” – Dan Rather

23 éve tanítok a Szent László ÁMK Általános Iskolájában. Jelenleg negyedikes tanítványaim vannak, akik sok örömet hoznak napjaimba. Hivatásomnak a gyermekek iránti szeretet és elkötelezettség a megalapozója.

Diákjaim fejlődését, mindennapjait lelkesen figyelemmel kísérem – játékokkal, mesével, mozgással színesítem tanóráinkat, ezzel is megkönnyítve az iskolába történő beilleszkedést. Fontosnak tartom, hogy az órákon az öröm, a vidámság és a humor is helyet kapjon.

A tanulást igyekszem változatos tanítási módszerekkel és eszközökkel könnyebbé, élvezetesebbé tenni. Gyakran dolgoznak a gyerekek párban vagy csoportban, ezáltal fejlődik együttműködő képességük, kommunikációjuk és lehetőségük van egymástól is tanulni. Szeretettel, dicsérettel és pozitív megerősítéssel igyekszem ösztönözni őket arra, hogy önmagukhoz mérten minél jobb teljesítményt érjenek el.
Fontos számomra a tanórákon kívüli együtt töltött idő is, hisz ekkor nyílik lehetőség arra, hogy meghallgassam problémáikat és megosszák velem örömüket, bánatukat egyaránt. Nagy boldogsággal tölt el, hogy diákjaim mindig bizalommal fordulnak hozzám.

Mindent megteszek azért, hogy minél több tudáshoz, sikerélményhez jussanak kisdiákjaim, együtt – szeretetteljes, derűs, számukra biztonságos légkörben töltsük a mindennapokat. Célom, hogy kiegyensúlyozott, vidám, egymást segítő és elfogadó gyermekeket neveljek.

Nagyon sok szeretettel és lelkesedéssel várom leendő kis elsőseimet!


leendo_elsos_tanitok_v2_20231121_001

Link küldés
.
Cikk nyomtatás