szt.lászló szt. lászló - baja

2009

Hittan verseny

 A kereszténység maradandó étékeket teremtett az irodalomban, a festészetben, a szobrászatban, a zenében és az építészetben is.
Örvendetes és hasznos lenne, ha ezeket az ismereteket már diákként minél többen elsajátítanák. Elég csak arra utalni, hogy nagyon sok irodalmi művet, festményt csak akkor értünk meg igazán, ha ismerjük a Bibliát. Az Ószövetség és az Újszövetség több fejezete az általános műveltség részét képezi.
Általános iskolánk ilyen elgondolásból rendezi meg immár 8. éve az Iskolahét keretében A Biblia világa elnevezésű hittan versenyt.
 
Idén az Apostolok cselekedetei című könyv első részét dolgoztuk fel játékos, színes, változatos feladatokkal. Csak néhányat említek meg a kompetenciaalapú feladatok közül.
 
A gyerekeknek „vakon” kellett rajzolni, egy-egy felmutatott tárgyról asszociálniuk kellett a megfelelő történetre; a „szólánc”-os feladat az emlékezetüket, a gyorsaságukat tette próbára és az ok-okozati összefüggések feltárását követelte meg a diákoktól.
 
A kreativitásuk mutatkozott meg egy-egy történet néma eljátszásában; amikor földrajzi atlasz használatával úti élménybeszámolót írtak, még a szakértő zsűri (Ginder Antalné Gyöngyi néni, Kereskedő Zoltán, Kistamás Imre) is elcsodálkozott fantáziájukon, történelmi, művészeti, földrajzi ismereteiken, írásbeli kifejezőkészségükön.
 
Az oklevelek és a könyvutalványon vásárolt könyvek megőrzik a találkozó jó hangulatát. „Jövőre is legyen ugyanennyi feladat és ugyanilyen jó feladatok!”-hallottam nem egy diák szájából.
 
Kedves Gyerekek! Jövőre is tervezek hittan találkozót: Szent Pál apostolt kísérjük végig hajóútjain!
 
Farkas Edit
Link küldés
.
Cikk nyomtatás