szt.lászló szt. lászló - baja

2009

Egyházi tanévnyitó a máriakönnyei búcsún

Vodica 2009 miseA máriakönnyei, (vodicai) nagybúcsút szeptember első hétvégéjén, 6-án, 7-én, szombaton és vasárnap tartották. A délvidék legnagyobb búcsújára ezúttal is több ezer zarándok érkezett. A legtávolabbi csoport a szlovák határ mellől, Romhányból utazott Máriakönnyére. A vasárnapi nagymise egyúttal intézményünknek, a Szent László ÁMK-nak egyházi tanévnyitója, a Veni Sancte-ja volt.

Szombaton délelőtt 11 órakor énekes szentmisével, benne szentbeszéddel kezdődött a kétnapos búcsú. Délután folyamatosan érkeztek az ország távolabbi pontjaiból a zarándokok, akik számára gyónási lehetőséget biztosítottak.

 

Este fél 7-kor kezdődött a szentmise, amit gyertyás körmenet követett, majd a szabadtéri oltárnál szentségimádást tartottak. A búcsúsok halottaiért este 11-kor mondtak szentmisét.

 

Vodica 2009 mise

 

Vasárnap kora reggel kezdődtek a szertartások. A horvát nyelven délelőtt 8 órakor, majd ugyanitt 9 órakor német nyelven celebráltak szentmisét a kápolnában. Az ünnepélyes nagymise és szentbeszéd délelőtt 10 órakor kezdődött, amit dr. Bábel Balázs érsek atya mondott paptársaival. A szentbúcsú délután 3 órakor litániával zárult.

 

A Kalocsa-kecskeméti Egyházmegye érseke elsőként hálát mondott azért, hogy egyházmegyénkben minden hívő saját nyelvén dicsérhette Istent a szentmiséken. Szentbeszédében Szűz Mária életét állította példaképül a hívek elé. Felhívta a figyelmet az önmegtartóztatásra, amiben nagy embert formáló értéket lát az anyaszentegyház. Elítélte a homoszexualitást, aminek okaként a szocializálódást jelölte meg. Sajnálatosnak nevezte, hogy egyre inkább lezüllik a magyar társadalom, egyre fiatalabb korban kezdődik a bűnözés. Az önmegtartóztatás mellett az anyaság értékét is méltatta. Az anyai nevelés hiánya szeretethiányhoz, érzelmek hiányához vezet, mondotta. Hangsúlyozta: "- Az Istenanya a szüzesség, az anyaság mintaképe. Ő egyszerre volt Jézus tanítványa és az apostolok tanítója. Ő volt az, aki beszélt fia életéről, tetteiről, ezáltal missziót teljesített.

 

Vodica 2009 mise

 

Ugyanilyen missziós feladatot vállalt idén egyházmegyénk is Jézus nevében, aki arra kérte tanítványait - az Evangéliumban olvasható felhívása szerint - " Menjetek, és tegyetek tanítványommá minden népet." - mondotta a főpásztor. Végezetül arra kérte a hívőket, hogy segítsék a fiatalokat a nehéz élethelyzetben, bajban; megmaradni Krisztus követésének útján. Ehhez pedig merítsenek erőt Mária és a szentek életéből.

Link küldés
.
Cikk nyomtatás