szt.lászló szt. lászló - baja

Szabályzatok

Pedagógiai Művelődési Program

A 202/2007. (VII.31.) kormányrendelet 1. részében megfogalmazott elveknek megfelelően a Nemzeti alaptantervet olyan iránymutatásként kezeljük Pedagógiai programunk módosítása során, amely fő funkciója a közoktatás tartalmának elvi, szemléleti megalapozása oly módon, hogy iskolánk önállóságát szem előtt tartva meghatározza a közoktatás országosan érvényes általános céljait, a közvetítendő műveltség fő területeit, a közoktatás tartalmi szakaszolását és az egyes tartalmi szakaszokban megvalósítandó fejlesztési feladatokat. A Nat az iskolában elsajátítandó műveltség alapjait határozza meg, megteremtve ezzel a közoktatás egységét.
A Szent László ÁMK a helyi programmal szemben támasztott jogi és szakmai követelményeket oly módon teljesíti, hogy alapdokumentumaiban elvégzi a szükséges módosításokat, kiegészítéseket, illetve hogy a korábbi évek gyakorlatát folytatva helyi tantervét a Katolikus Pedagógiai Intézet, illetve az Apáczai Kiadó által készített, módosított kerettantervre építi.
 
A teljes dokumentum letölthető pdf formátumban: Pedagógiai Művelődési Program
Link küldés
.
Cikk nyomtatás