szt.lászló szt. lászló - baja

Szabályzatok

Házirend

A Szent László Általános Művelődési Központ Általános Iskolájának egységes házirendje állapítja meg az intézményben a tanulói jogok és kötelességek gyakorlásával, az iskola munkarendjével kapcsolatos rendelkezéseket.
Jelen házirendet a Szent László Általános Művelődési Központ Általános Iskola diákönkormányzatának és nevelőtestületének javaslatai alapján az intézményegység-vezetője készítette el, s terjesztette elfogadásra a Szülői Munkaközösség (későbbiekben SZMK) és a Diákönkormányzat (későbbiekben DÖK) egyetértésével a nevelőtestület elé.
 
A házirend a fenntartó jóváhagyásával válik érvényessé.
 
A teljes dokumentum letölthető pdf formátumban: Házirend (PDF)
Link küldés
.
Cikk nyomtatás