szt.lászló szt. lászló - baja

Hírek

A nyelvoktatásról

nyelvoktatasrol_20210209_003

Iskolánkban az elsős gyermekek a német vagy az angol nyelvet tanulhatják. Az angolt heti 2 órában tanulják a diákok elsőtől harmadik osztályig, majd a negyedik évfolyamon heti 4 órára emelkedik ez az óraszám. A németet már elsőtől heti 5 órában tanulják a diákok, hiszen nemzetiségi oktatásban vesznek részt a tanulók és ez kiegészül még egy német népismeret órával.

nyelvoktatasrol_20210209_001Angol nyelv tanítása


nyelvoktatasrol_20210209_004Az angol nyelvi tanórákon az első osztályos tanulók játékos formában ismerkednek a családdal, kedvenc játékokkal, a színekkel, számokkal és a háziállatokkal. Változatos tevékenységi formákban és különböző eszközök pl. bábok, játékok, képkártyák, poszterek segítségével tanulnak az időjárásról és az évszakokról is. A nyelvi órákat színesíti az interaktív tábla használata, a sok- sok dal és mondóka.

A játékos, angol nyelvi tanórákon a második osztályos tanulók különböző szituációs és szerepjátékokon keresztül ismerkednek a ház részeivel, a szobákkal és berendezési tárgyakkal, a test fő részeivel, szabadidős tevékenységekkel, hangszerekkel, kedvenc ételekkel, zöldségekkel és gyümölcsökkel és kedvenc állatokkal. A tanév folyamán megismerik az angol abc-t, az írást, olvasást sok- sok dallal, mondókával. A tanórákon használt változatos eszközök pl. képkártyák, bábok, szókártyák, poszterek, valamint az interaktív tábla használata élményszerűvé teszik a gyerekek számára a nyelvtanulási folyamatot.


nyelvoktatas_20211214_015


Német nyelv tanítása


nyelvoktatasrol_20210209_002Az első tanévben a gyerekekkel sokat mondókázunk, énekelünk, játszunk, akár táncolunk a tanórákon. Sok mozgásos tevékenységet végzünk, miközben a gyerekek megismerkednek az alapvető német szavakkal, kifejezésekkel. A játékosságnak nagy szerepe van a nyelv megszerettetésében. Fontos, hogy a tanulókban ne alakítsunk ki gátlásokat, meg merjenek szólalni idegen nyelven. Rengeteg szemléltető anyagot használunk, képeket, memóriakártyákat, különböző eszközöket, valós tárgyakat, bábokat, játékokat. Az első évben csak szóban tanulnak a gyerekek németül. A második évben helyeződik a hangsúly a betűtanulásra, az írásra, olvasásra, amikor már magyarul biztonsággal írnak, olvasnak a tanulók. Harmadik osztálytól kezdve sok szituációs játékkal témákra bontva sajátítják el a tanulók a tananyagot. A népismeret órákon a német nemzetiség életével, szokásaival, hagyományaival ismerkedhetnek meg a gyerekek.

A felső tagozaton 5. osztálytól kezdve már nem nemzetiségi formában tanulják a diákok a német nyelvet, de a magas óraszám megmarad. Ennek az óraszámnak és nagy létszámú osztályok esetében a csoportbontásnak köszönhetően nyolcadik év végén megpróbálkozhatnak a tanulók a DSD 1-es típusú nemzetközileg elfogadott nyelvvizsgával.


nyelvoktatas_20211214_016


Link küldés
.
Cikk nyomtatás