szt.lászló szt. lászló - baja

Hírek

„Mesére hangoló” zenés Mesekuckó foglalkozások a Szent László ÁMK Általános Iskolájában

mesere_hangolo_20211019_005

„Mindenik embernek a lelkében dal van,
és a saját lelkét hallja minden dalban.”

/Babits Mihály: A második ének (1928)/

 

A Magyar Népmese Napja és a Zene Világnapja apropóján rendhagyó, zenés Mesekuckó órákat tartottunk az első és második évfolyamos diákjaink számára. Szándékunk az volt, hogy tanulóink élményekbe ágyazva, a többoldalú megerősítés eszközeivel gyarapíthassák tapasztalataikat az érzelmek azonosítása terén.


„Az érzelmi szférára hatni tudás a személyiségformálás szempontjából a zenei nevelés egyik legfontosabb tényezője”- írja Uzsalyné Dr. Pécsi Rita zenepedagógus, neveléskutató. Később így folytatja: „Ha a zene…érzelmi világunkat eléri… érzelmeink feltárásának, kifejezésének, rögzítésének, felidézésének legmagasabb hatásfokú eszközévé válik.” (Az érzelmi intelligencia fejlesztése zenével – Uzsalyné Dr. Pécsi Rita 2008)


Interaktív meseóráink alapját az élőszavas mesemondás képezte, melyet a gyerekek életkori sajátosságainak figyelembe vételével az élő zene, a mondókák és tárgykészítő foglalkozások ötvözésével tettünk még élménydúsabbá.


A zenének kiemelten fontos szerep jutott ezeken a foglalkozásokon. Pethő Attila a Liszt Ferenc Alapfokú Művészeti Iskola vezetője a zongora hangján „mesélte el” A brémai muzsikusok szereplőinek érzéseit.

A mesébe ágyazott, már ismert mondókák kitapsolása, éneklése szintén megmozgatta a mesére fogékony gyerekek fantáziáját, és ezáltal aktív részesévé válhattak a mesének.


Baja, 2021. 10. 19.

dr. Szluha Gyuláné

 

 

 

„Az érzelem maga világít a zenében, képletes burkolat nélkül, a cselekvés, a gondolat közvetítésének szükségessége nélkül.” (Liszt F.)

„A lelki gazdagodás hatalmas forrásai erednek a zenéből. Azon kell lennünk, hogy minél többek számára megnyíljanak.” (Kodály Z.)


mesere_hangolo_20211019_007


mesere_hangolo_20211019_006


mesere_hangolo_20211019_001


mesere_hangolo_20211019_002


mesere_hangolo_20211019_004


mesere_hangolo_20211019_003

 

Link küldés
.
Cikk nyomtatás