szt.lászló szt. lászló - baja

Hírek

Leendő elsős tanító nénik bemutatkozása

leendo_elsos_tanitok_20211119_001

Iskolánk a 2022/2023-as tanévben két első osztályt kíván indítani.

Gyerekek gyertek és ismerjétek meg a két leendő elsős tanító nénit!

Galiczné Szabó Orsolya, Orsi néni

 

leendo_elsos_tanitok_20211119_003

Hatalmas feladat előtt állok, ugyanis szeptembertől olyan megtisztelő feladatot kaptam, hogy én leszek az osztályfőnöke az egyik elsős osztálynak. Jelenleg negyedik osztályom van, akiket első osztály óta tanítok.


Több mint 20 éve választottam a pedagógusi pályát, amely egyben felelősség és csupa kaland is. Tudom, hogy az első iskolai élmények milyen meghatározóak, ennek tudatában már az első pillanattól kezdve vidám, meghitt, segítő légkört igyekszem biztostani a rám bízott gyerekeknek.


Kétgyermekes édesanyaként átérzem a beiskolázás izgalmát, az iskolai mindennapok esetleges nehézségeit. Számomra ezek leküzdésének kulcsa a gyerekekkel és szülőkkel kialakított kölcsönös bizalomban rejlik.


Hivatásomnak érzem a tanítást, a gyerekekkel való foglalkozást beleértve a játékos, kötetlen együtt töltött perceket, órákat is. Célom, hogy a gyermekek egy biztos alapot kapjanak alsó tagozaton úgy, hogy közben sok nevetésben, játékban, mozgásban, mesében legyen részük. Az együtt töltött 4 év alatt igyekszem arra megtanítani a gyerekeket, hogy kérdezzenek bátran, gondolkozzanak kreatívan, alkossanak önálló véleményt.


Többször végzünk iskolán kívüli tevékenységeket is, hiszen nagy szerepet tulajdonítok a saját tapasztalatok gyűjtésének. Az egymástól való tanulás lehetőségét is biztosítani kívánom tanulóimnak, ezért a tananyagok feldolgozása során gyakran dolgoznak csoportban diákjaim.


Az iskolapadba kerülő gyerekek tele vannak kíváncsisággal, tudásvággyal. Feladatom a nyitottság fenntartása a világra, a tudásra. Minden gyermek más… minden gyermek másért különleges. Más és más tempóban halad, eltérő tudásháttérrel rendelkezik, különböző képességekkel. A hangsúly azon van, hogy előrehaladásukat egyéni bánásmóddal, képességükhöz igazodó tanulási folyamattal segítsem. Hogy mire törekszem? Egyszerre tanítani és nevelni, értéket közvetíteni és támogatni.


„Lehet, hogy elfelejtik, mit mondtál nekik, de soha nem fogják elfelejteni, hogy hogyan érezték magukat szavaidtól.”

/Carl William Buehner/

Szeretettel várom leendő elsőseimet!

 
Borosné Pintér Brigitta, Brigi néni

 

leendo_elsos_tanitok_20211119_002

A Szent László ÁMK Általános Iskolájában már több, mint 20 éve dolgozom tanítóként. Az itt töltött évek alatt napközis nevelőként és fejlesztő pedagógusként is végeztem oktatói munkát. Nyelv-és beszédfejlesztő pedagógusként nagyon fontosnak tartom a tiszta és helyes beszéd tanítását, valamint nagy hangsúlyt fektetek a kommunikáció fejlesztésére is.


Tanóráimat különböző tanítási módszerek, eszközök alkalmazásával teszem színesebbé, hogy minél több ismeretet szerezzenek a tanulók. Fontosnak tartom az általános értékrend közvetítése mellett az etikai normák megismertetését is a gyerekekkel.


Kiemelt feladatomnak tekintem a tehetséggondozást és a felzárkóztatást. A tehetséges tanulókat rendszeresen felkészítem különböző versenyekre, melyeken szép eredményeket érünk el. A felzárkóztatásra szoruló gyerekekkel pedig nagy türelemmel és odafigyeléssel foglalkozom.


Mesterpedagógusként célom, hogy iskolánk tanulói tiszteljék hagyományainkat, kultúránkat. Iskolánkban bevezettük az általam kidolgozott Iskolai honismereti programot, melyben tanulóink megismerik lakóhelyüknek, kulturális örökségüknek leginkább jellemző sajátosságait.


Angol nyelvi szakos tanítóként szerveztem és vezettem az angol nyelvi szakköröket az alsó tagozaton. Jelenleg délelőtt oktatom az angol nyelvet. Játékosan tanulunk, különböző eszközök segítségével, bábokkal, képkártyákkal, poszterekkel, valamint sokat énekelünk és mondókázunk. Igyekszem élményszerűvé tenni a tanulást.


Jelenleg negyedikes az osztályom, akiket elsős koruk óta tanítok, mint osztályfőnök. Célom, egy olyan osztályközösség kialakítása, ahová a gyermekek szívesen tartoznak. Rendszeresen járunk kirándulni, különböző szabadidős programokon veszünk részt, mellyel erősítjük közösségünket, összetartozásunkat. Beszélgetéseink egyik fő témája az elfogadás és a tolerancia kérdése. Nagy hangsúlyt fektetek a tanulók nevelésére, hiszen ez a 4 év meghatározó időszak a gyerekek értelmi, érzelmi és testi fejlődésében. Fontosnak tartom a szülők szerepét az iskolai nevelésben, mivel a gyermek egészséges fejlődéséhez szükség van a szülőkkel való szoros együttműködésre, kapcsolattartásra.

 

Leendő elsőseimet nagy szeretettel várom!

 

Válasszátok a mi iskolánkat, várunk benneteket!


BrigiOrsi

Link küldés
.
Cikk nyomtatás