szt.lászló szt. lászló - baja

Hírek

Leendő elsős tanító nénik bemutatkozása

leendo_elsos_bemutatkozas_kozos_kep_2021_2022_001

Iskolánk a 2021/2022-es tanévben két első osztályt kíván indítani.

Gyerekek gyertek és ismerjétek meg a két leendő elsős tanító nénit!

Szabó Krisztina, Kriszti néni

 

leendo_elsos_bemutatkozas_kozos_kep_2021_2022_0031994-ben kezdtem el pedagógusként dolgozni, majd 1995-ben kerültem ide, a Szent László ÁMK Általános Iskolájába. Az itt töltött évek alatt osztályfőnökként, tanítóként, majd a gyógypedagógusi képesítés megszerzése után gyógypedagógusként is tevékenykedtem. Jelenleg negyedikes az osztályom, akiket elsős koruk óta tanítok. Fontosnak tartom, hogy a tudás iránti vágy belső igénnyé váljon. Ennek jegyében tanítom diákjaimat, igyekszem érdeklődésüket felkelteni és megtartani. Változatos munkaformákat alkalmazva és iskolán kívüli programokkal teszem lehetővé a tapasztalati úton való tanulásukat.

 

Hiszem, hogy minden gyermekben ott szunnyad a tehetség valamilyen területen, csak fel kell ébreszteni. Célom a négy év folyamán, hogy a diákjaim tehetségét minél inkább gondozzam, a lemaradó, nehezen haladó gyerekeket pedig támogassam, segítsem, miközben egy erős, támogató, elfogadó osztályközösséget alakítunk ki.

Az oktatás mellett nagy hangsúlyt fektetek a nevelésre is. Mai világunkban különösen fontosak a korlátok, szabályok, melyek a gyerekek számára biztonságot nyújtó kapaszkodók is egyben. Osztályomban a gyerekekkel közösen alkotunk szabályrendszert, melyet önmagukra nézve kötelezőnek tekintenek, így hamar kialakul a felelősségtudatuk.

Az oktatás és nevelés mellett célom, hogy a diákjaim szívesen jöjjenek iskolába, szeretetteljes és biztonságos környezetben jól érezzék magukat.


Az óvodából az iskolába való átlépést, illetve a gyermekek érzelmi intelligenciájának fejlesztését segíti az a mesevilág, amely várja és kíséri az osztályomban a gyerekeket. Tündér segítőink könnyítik meg az első napokat, majd ők segítenek a mindennapok nehézségeinek megoldásában is, mindezt a tündérmesék keretében, játékkal, bábokkal.

A következő tanév szeptemberében nagy szeretettel várom az új kis elsőseimet!
Tündér sablon letölthető formában >>Szűcs Róbertné, Csilla néni

 

leendo_elsos_bemutatkozas_kozos_kep_2021_2022_002Tanítói diplomámat 2007-ben szereztem ének-zene műveltségi területen. Nagy örömömre azóta dolgozhatom a Szent László ÁMK Általános Iskolájában, mint napközis nevelő.

Jelenleg az egyik negyedikes osztály délutános tanítója vagyok. Tanulóimmal már első osztályos koruk óta foglalkozok.

A délelőttös kolléganőmmel évek óta szorosan együttműködve irányítjuk a tanítványaink munkáját, formáljuk személyiségüket, és foglalkozunk a közösségi életükkel. Ennek köszönhetően rengeteg tapasztalattal gazdagodtam az osztályfőnöki teendőket illetően.

 

Munkám során mindig fontosnak tartottam a játékos, kreatív foglalkozásokat és a különböző projektek megvalósítását. Így erősítem és mélyítem el a gyerekek délelőtt megszerzett tudását.

A tanulásban képességeiknek megfelelően segítem, támogatom őket. Arra törekszem, hogy sokféle eszköz segítségével, tapasztalati úton tanuljanak a diákjaim, valamint figyelembe veszem a gyerekek életkori sajátosságait is, hiszen két kisgyermek édesanyjaként jól ismerem ezeket.

Osztályfőnökként az óráimat szeretném változatossá tenni és élményekkel gazdagítani, hogy a gyerekek szeressenek tanulni és minden nap örömmel jöjjenek iskolába.

 

Fontos számomra a szeretetteljes, családias légkör kialakítása és a szülőkkel való kölcsönös, tiszteletteljes együttműködés.

Célom, hogy tanítványaim biztos alapokra tegyenek szert és a keresztény értékeknek megfelelő nevelésben részesüljenek.

Az óvodából iskolába történő átszoktatás megkönnyítése érdekében sok játékot, mesét és bábozást tervezek. Ehhez az erdei mesevilágot szeretném segítségül hívni. Mindezekkel nyugodt és örömteli ismeretszerzést kívánok biztosítani kis tanítványaim számára.

 

Nagy örömmel és szeretettel várom leendő elsőseimet!
Mókus sablon letölthető formában >>Válasszátok a mi iskolánkat, várunk benneteket!


beiskolazas_kollazs

Link küldés
.
Cikk nyomtatás