szt.lászló szt. lászló - baja

Hírek

Leendő elsős tanító nénik bemutatkozása

leendo_elsos_tanitonenik_20221121_001

Iskolánk a 2023/2024-as tanévben két első osztályt kíván indítani.

Gyerekek gyertek és ismerjétek meg a két leendő elsős tanító nénit!

Goreticsné Maros Zita, Zita néni


leendo_elsos_tanitonenik_20221121_003A Szent László Általános Művelődési Központ Általános Iskolájában indult tanítói pályám 1996 őszén. Az első évben, mint napközis nevelő, a következő évtől, mint osztályfőnök tapasztalhattam meg e hivatás minden szépségét.


A nagyfelmenő rendszer értékeként élem meg, ahogy a kisiskolásból az együtt töltött négy év során már-már kamasz cseperedik. Ez idő alatt szem előtt tartom, hogy olyan tudást, használható ismeretanyagot, tiszta emberi értékeket adjak útravalóul diákjaimnak, melyet életük során mindig kamatoztathatnak.

Jelenleg negyedikes osztályfőnökként a szorgalom, a türelem, és a kölcsönös tisztelet jegyében terelgetem gyermekeim útját. Ősztől szeretettel várom leendő elsős tanítványaimat!Rápityné Budai Edit, Edit néni

leendo_elsos_tanitonenik_20221121_002Pedagógusi pályámat több mint 30 évvel ezelőtt kezdtem. A Szent László Általános Művelődés Központ Általános Iskolájában 1996 óta dolgozom tanítóként. Az eltelt évek alatt osztályfőnökként tevékenykedtem.

Jelenleg negyedikes az osztályom, akiket elsős koruk óta tanítok. Célom, hogy az együtt töltött négy év folyamán olyan osztályközösséget alakítsunk ki a gyerekekkel, ahol megtanulják tisztelni, segíteni, elfogadni egymást. Arra törekszem, hogy következetes, türelmes munkával biztos alapokat tudjak elsajátíttatni diákjaimmal.

A jövő tanévben egy szép feladat vár rám. Én vezethetem be az egyik első osztályt a betűk és számok világába. Örömmel és szeretettel várom a leendő elsősöket!


Zita néni, Edit néni közös gondolatai

Tudjuk, hogy a nagycsoportos gyerekek a szüleikkel együtt izgalommal, kíváncsisággal és némi szorongással várják az iskolakezdést. Igyekszünk mindent megtenni annak érdekében, hogy zökkenőmentes legyen az óvodából iskolába való átmenet. Olyan derűs, nyugodt légkört szeretnénk kialakítani, ahová szívesen jönnek a gyerekek, jól érzik magukat, barátokra találnak.

Ebben az életkorban még nagy jelentősége van a játéknak. Tanóráinkat játékos feladatokkal színesítjük, melyek segítenek a fogalmak megértésében, fejlesztik a megfigyelőképességet, a figyelemösszpontosítást és az emlékezetet. Változatos munkaszervezési formákat alkalmazunk előnyben részesítve a páros és csoportmunkát. Ezáltal nagyobb lesz a gyermek tanulás iránti belső motivációja, támogatóbb és elfogadóbb viszony alakul ki az osztálytársak között.

Olvasni hagyományos szótagoló módszerrel tanítunk. Célul tűzzük ki, hogy a négy év alatt elérjük az olvasás megszerettetését és a tanulók olvasóvá nevelését. A tanulókat az egyéni képességeik alapján fejlesztjük. Valljuk, hogy a pozitív megerősítésnek, a nap, mint nap elhangzó dicsérő szavaknak motiváló ereje van. A biztos tudás megszerzése mellett fontosnak tartjuk a gyermekek nevelését. Kiemelt szerepet tulajdonítunk a személyiségfejlesztésnek, a reális önértékelésnek, az énkép kialakításának.

Munkánk akkor lehet igazán eredményes, ha a gyermekek érzik a szülők és nevelők együttes támogatását. A tanulók harmonikus fejlődése érdekében keressük a szülőkkel való szoros kapcsolattartás lehetőségét.

Válasszátok a mi iskolánkat, várunk benneteket!

leendo_elsos_tanitonenik_20221121_001
Link küldés
.
Cikk nyomtatás