szt.lászló szt. lászló - baja

Hírek

Mese Kuckó program

mesekucko_program_005

A Mese Kuckó 2016 nyarán született meg. A program kidolgozását végző munkatársak dr. Szluha Gyuláné, Csukorné Rácz Aranka és Pallaginé Pópé Mónika. Fontos megemlítenünk Kádár Annamária és Boldizsár Ildikó pszichológusok e témában írt könyveit, amelyek szakmai segítséget nyújtottak a Mese Kuckó program megszületéséhez.

 

A program célja a gyermekek érzelmi és szociális intelligenciájának fejlesztése a mese, valamint az élménypedagógia eszközével, valamint a közösségépítés és az agresszió csökkentése. A Mese Kuckót a 2016-17-es tanévben indítottuk el az akkori els? évfolyamon, heti egy órában. Mostanra két évfolyam öt osztályában dolgozunk ezzel a programmal.


A programunkban kijelölt témáink találkoznak a valós élethelyzetekkel. Az els?s gyerekek életében az els? iskolai év során felmerült problémák megoldásában a mesék, a meséket kiegészít? játékok, mondókák, az a min?ségi id?, amit ezzel tölthetnek, nagy segítséget jelentenek. A második tanévben a szociális kompetencia fejlesztését céloztuk meg, a témák szorosan ennek az el?segítéséhez köt?dnek. Az osztályf?nökök az osztály aktuális problémáihoz szabhatják a témák feldolgozását. A témákhoz kapcsolódó mondókák és játékok megtanítása a tanóra els? részében valósul meg. A mesék meghallgatását követ? véleménykörökben a tanulóknak lehet?ségük van tapasztalataik és gondolataik megosztására. A gyerekek figyelmét els?sorban a mese köti le, a beszélgetés és a játék pedig segít elmélyíteni a mese élményét.

A Bajai TV Jegyzet cím? m?sorában a következ?képpen számol be a programról:

mesekucko_program_004


mesekucko_program_001


mesekucko_program_003


mesekucko_program_002


mesekucko_program_006

 

 

Link küldés
.
Cikk nyomtatás