szt.lászló szt. lászló - baja

Hírek

Leendő elsős tanító nénik bemutatkozása

leendo_elsos_tanitok_20171202_003

Iskolánk a 2018/2019-es tanévben két első osztályt kíván indítani.

 

A leendő elsős tanító nénik: Borosné Pintér Brigitta és Galiczné Szabó Orsolya.

 

Így mutatkoznak be:

Borosné Pintér Brigitta, Brigi néni

 

leendo_elsos_tanitok_20171202_001A Szent László ÁMK Általános Iskolájában 17 éve dolgozom tanítóként. Az itt töltött évek alatt napközis nevelőként és fejlesztő pedagógusként is végeztem oktatói munkát.

Nyelv-és beszédfejlesztő pedagógusként nagyon fontosnak tartom már az első osztálytól kezdve a tiszta és helyes beszéd tanítását, valamint nagy hangsúlyt fektetek a kommunikáció fejlesztésére is.

 

Angol nyelvi szakos tanítóként szervezem és vezetem az angol nyelvi szakköröket az alsó tagozaton, ahol játékosan, sok dal és mondóka segítségével ismerkedhetnek a gyerekek az angollal, mint második idegen nyelvvel.

 

Tanóráimat különböző tanítási módszerek, eszközök alkalmazásával teszem színesebbé, hogy minél több ismeretet szerezzenek a tanulók. Fontosnak tartom az általános értékrend közvetítése mellett az etikai normák megismertetését is a gyerekekkel.

Kiemelt feladatomnak tekintem a tehetséggondozást és a felzárkóztatást. A tehetséges tanulókat rendszeresen felkészítem különböző versenyekre, melyeken szép eredményeket érünk el. A felzárkóztatásra szoruló gyerekekkel pedig nagy türelemmel és odafigyeléssel foglalkozom.

 

Jelenleg negyedikes az osztályom, akiket elsős koruk óta tanítok, mint osztályfőnök. Célom, egy olyan osztályközösség kialakítása, ahová a gyermekek szívesen tartoznak. Rendszeresen járunk kirándulni, különböző szabadidős programokon veszünk részt, mellyel erősítjük közösségünket, összetartozásunkat. Beszélgetéseink egyik fő témája az elfogadás és a tolerancia kérdése.

 

Nagy hangsúlyt fektetek a tanulók nevelésére, hiszen ez a 4 év meghatározó időszak a gyerekek értelmi, érzelmi és testi fejlődésében. Fontosnak tartom a szülők szerepét az iskolai nevelésben, mivel a gyermek egészséges fejlődéséhez szükség van a szülőkkel való szoros együttműködésre, kapcsolattartásra.

 

Leendő elsőseimet nagy szeretettel várom!


Galiczné Szabó Orsolya, Orsi néni

 

leendo_elsos_tanitok_20171202_002Tanítói diplomámat 2002-ben szereztem angol műveltségi területen, azóta a Szent László ÁMK Általános Iskolájában kezdetben napközis nevelőként majd osztályfőnökként tevékenykedtem. Jelenleg második kisfiammal töltöm itthon mindennapjaimat boldog anyukaként, azonban szeptembertől újult erővel és nagy izgalommal várom leendő kis tanítványaimat.


Fontosnak tartom kíváncsiságuk felkeltését a tudás iránt, valamint célom az, hogy az együtt töltött 4 év alatt ez belső igényükké váljon. Igyekszem arra megtanítani a gyerekeket, hogy kérdezzenek bátran, gondolkozzanak kreatívan, alkossanak önálló véleményt.


Vallom, hogy egyformán fontos a támogatásra szoruló gyerekek segítése és a tehetséges gyerekek gondozása is. Szem előtt tartom a gyerekek egyéni adottságait és arra törekszem, hogy sokoldalú, érdeklődő, vidám, kiegyensúlyozott személyiségekké váljanak. Nagy hangsúlyt fektetek az oktatás mellett a nevelésre is, melyhez elengedhetetlen az elfogadó, támogató és motiváló osztályközösség kialakítása. Fontosnak tartom, hogy tanítványaim reális önismerettel és önértékeléssel bírjanak, ezért igyekszem megtanítani őket a támogató, segítő kritika megfogalmazására.


Mindennapjaink szerves része a humor és a nyitottság, mely segíti a biztonságos és szeretetteljes légkör megteremtését.


A lendületes, játékos és feszültségmentes tanórák híve vagyok. Arra törekszem, hogy életkoruknak megfelelő, változatos tanítási módszereket alkalmazzak. Játszva tanítani és tanulni és egymást segítve előrehaladni – ez az én feladatom. Stabil alapot biztosítani, melyre bátran tudnak építkezni további tanulmányaik során. A legnagyobb ereje az emberi szónak, a szeretetnek és a hiteles jelenlétnek van.

 

Hiszem, hogy a szülőkkel kötött szövetség eredménye lehet az, hogy a rám bízott gyermekek magabiztos, önálló és értékes felnőttekké váljanak.

 

Szeretettel várom leendő kis elsőseimet!


collage-2017-12-01

Link küldés
.
Cikk nyomtatás