szt.lászló szt. lászló - baja

Hírek

Évkezdés

Épület gyerekekkel 2015

A tanévnyitó szentmise szeptember 1-én délelőtt 10 órakor lesz, ezért kérjük, hogy első nap minden tanuló egyenruhában (fekete-fehér) jöjjön iskolába. Váltóruhát hozhatnak a gyerekek.


A tankönyvek szeptember első hetében kerülnek kiosztásra. Részletes információkért kattintson a Teljes hír >> linkre.A Katona József utcai épületben tanuló 3.-8. osztályos diákok számára az ebédbefizetés a következő időpontokban lehetséges.

Augusztus 29., 30., 31. Délelőtt 7-9 óráig, illetve délután 14-16 óráig. A kedvezményre jogosító papírokat kérjük, hozzák magukkal.

Ezúton tájékoztatnánk minden szülőt az általános iskola tankönyvosztásának menetéről:


A tankönyvek augusztus legvégén érkeznek meg az iskolába, így kiosztásukra csak szeptember második hetében (várhatóan szeptember 7-én, 8-án) kerülhet sor, melyet minden 3-8 osztályos diák a délelőtti tanítás alatt vesz át az osztályfőnöke segítségével.


Az 1-2. osztályos diákok tankönyveit szept. 6-én (kedden) 15-18 óra között vehetik át a szülők a Szent László ÁMK főépületében (Katona J. u. 3., C épület kémia terem).

Az alsó tagozatos tanulóknál senkinek nem kell a tankönyvért fizetnie, és semmilyen igazolás nem kell a tankönyv átvételekor sem.


Felső tagozat

Az ingyenes tankönyvre jogosultaknak az ingyenességet újra le kell igazolni!!! Ehhez a következő igazolások fénymásolatai szükségesek! (Fénymásolásra az iskolában nincs lehetőség!)


  • 3 vagy több gyermekes családban élők esetén: friss, lehetőleg nyári családi pótlék leigazolása bankszámla kivonaton vagy a MÁK által kiadott igazolással. Postai csekken való igazolás MÁR NEM FOGADHATÓ EL! Ezért az iskola a postai csekket csak IDEIGLENESEN tudja elfogadni a MÁK igazolás megérkezéséig. (Ha a gyermeke közül valamelyik már felsőoktatási intézménybe jár, akkor a családi pótlékos igazolás mellett a felsőoktatási intézmény iskolalátogatási igazolása is szükséges.)
  • Tartós beteg tanuló esetén szakorvosi igazolás a tartós betegségről, melynek érvényességi ideje 2016. szeptember 1-je után jár le.
  • Rendszeres gyermekvédelmi támogatás esetén a Polgármesteri Hivatal határozata a rendszeres gyermekvédelmi támogatásról, melynek érvényességi ideje 2016. szeptember 1-je után jár le.


KÉRJÜK, hogy az igazolásokat szept. 1-2-án adják le a gyerekek Németh László tankönyvfelelősnek. IGAZOLÁS HIÁNYÁBAN A TANKÖNYCSOMAG NEM ADHATÓ KI!


A fizetős diákok szeptemberben kapnak csekket az iskolán keresztül, melyet a csekken lévő határidőre kell befizetniük. A befizetés tényét az iskola felé nem kell igazolni. (Javasoljuk, hogy a csekket őrizzék meg, a későbbi bizonyíthatóság kedvéért.)


A befizetéseket átutalással is lehet rendezni a KELLO bankszámlájára. (Javasoljuk, hogy a megjegyzésben tüntessék fel a gyermek nevét, OM azonosítóját.)

Bankszámlaszám: 64400068-30107825-11100049

 

Link küldés
.
Cikk nyomtatás